Trang chính
Tra cứu Điểm học tập Tra cứu TKB Giáo viên Tra cứu TKB Lớp
Tra cứu Điểm học tập 19.09.2019 01:31

Chọn tìm theo Họ và tên hoặc Mã số học sinh-> Nhập khóa cần tìm -> Chọn Học kỳ -> Chọn Năm học -> Nháy nút 'Tra cứu'

Họ Và Tên     Mã số học sinh hoặc mã lớp
      


Bản quyền thuộc về trường THPT Sơn Hà
Địa chỉ: thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 3864 501, 055 3864 661; E_Mail: c3sonhaquangngai@moet.edu.vn
Thiết kế và phát triển: HTK Software; Mr Hùng: 0983.142.412, 0948.482.485; E_Mail: xhunghtk@gmail.com